نمونه کارهای ما

 • 1
 • 2

 

          بخشی از پروژه های اجرا شده:

 1. دانشکده زبانهای خارجی دانشکاه تهران(کلاسهای درسی مقاظع مختلف درسی،پانل راهرو ها ،دفاتر)
 2. کلاسهای فوق برنامه دانشگاه ارومیه(دفاتراداری و کلاسهای درسی)
 3. دانشگاه آزاد قیامدشت(کلاس های درسی و دفاتر)
 4. دانشگاه آزاد سنندج (کلاس های درسی و دفاتر)
 5. دانشگاه امیرکبیر(تابلوهای ریلی وایتبرد/گیرینبرد)
 6. دانشگاه پیام نور مرکز ،تاکستان ،استهبال(پانل راهرو ها،بایگانی،دفاتر اداری وکلاسها ی درسی و امتحانات)
 7. دانشگاه جامع علمی کاربردی (دفاتر و بایگانی اداری)
 8. دانشگاه شریف(بخش نانو تکنولوژی)
 9. دانشگاه آزاد شعبه های تهران شمال ،تهران مرکز،پونک،شهرری،انبار مرکزی و.....(کلاس های درسی،دفاتر)
 10. دانشکده فنی و ادبیات دانشگاه تهران (تابلو و وایتبرد و اعلانات)
 11. دانشگاه علامه طباطبایی(تابلو وایتبرد و کلاسهای درسی)
 12. مجلس شورای اسلامی (بایگانی)
 13. تجهیز بیش از شش هزار مدرسه و آموزشگاه علمی و آزاد دولتی و خصوصی در سر تا سر کشور پهناور اسلامی ایران.
 14. و.......